Gek op ‘updates’? We bereiden een ‘grote stap voor: ligt een beetje aan onze naam!

Wij zien graag veel kinderen bewegen en sporten! Maar als we verder kijken …

De ambitie van RenergyMovement:
De Grote Gymles is/ wordt een sportdag voor kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 van de basisscholen op dagen dat lessen vervallen door bijvoorbeeld een studiedag of staking van het onderwijs.

De globale dagindeling:

  • 08.15-8.50: aanmelden, omkleden, kennismaken groepje
  • 09.00: warming up
  • 09.30-12:30: 3 clinics : tussendoor genoeg rustmomentjes!
  • 12.30: Lunch : in rust, aan tafels!
  • 13.00-16:00: 3 clinics : tussendoor genoeg rustmomentjes!
  • 16:00-16:30 : afsluiting: als ouders/verzorger bent u vanaf 16.15 welkom!

Kosten
De kosten zijn  € 45,- per kind.
Voor een hele dag vol plezier, lekker en verantwoord sporten!

Onze zorg en kwaliteit: Als organisatie staan we in voor de veiligheid van uw kind in fysieke en mentale gesteldheid. Uit ervaring weten we dat kinderen boordevol energie zitten, dit gegeven heeft ons geleerd dat kinderen onvermoeibaar ‘lijken’, maar het niet altijd zijn. Pauzes en drink-eetmomenten nemen we dan ook zeer serieus. Clinics duren maximaal 50 minuten, waardoor er tussendoor voldoende tijd is om rust te pakken wat te eten of drinken. Daarnaast is er 2x een korte pauze van 10 minuten en een lunch van een half uur ingepland.

Waar?
De Grote Gymles wordt georganiseerd in de sportzalen van Galgenwaard. (Herculesplein Utrecht). Aan de lange zijde van het stadion aan de kant van de parkeergarage gaat u de trap op. De sportzalen zijn op de eerste verdieping.

Meenemen
De kinderen moeten sport/gymkleren hebben en gymschoenen voor een binnenzaal (geen zwarte zolen). Geef ze een lunch mee en wat tussendoortjes als fruit, en natuurlijk een bidon om genoeg water te kunnen drinken tijdens een dag vol sport!

Calamiteiten
Deelname gebeurt op eigen risico. EHBO is aanwezig.

Zorg dat u op het inschrijfformulier een naam en telefoonnummer achterlaat waar we tijdens de dag iemand kunnen bereiken wanneer er onverhoopt iets gebeurt of uw kind contact met u nodig heeft. In zeer dringende gevallen zijn we bereikbaar via: 06-46711758

We gaan er van uit dat alle kinderen zich tijdens de dag sportief en sociaal gedragen. Doet er zich tijdens De Grote Gymles een calamiteit voor met 1 of meerdere kinderen waarbij de veiligheid van of het kind zelf of van  andere kinderen of begeleiders in het gedrang komt, dan wordt door de organisatie een passende beslissing genomen. De ouders/verzorgers van de betrokkene(n) zullen in dat geval gebeld worden en wordt de situatie overlegd.